Stichting pijn bij kanker

Minder pijn bij kanker!
Dáár staat de stichting Pijn bij Kanker voor. Het delen van professionele kennis, oplossingen en innovatie bij behandelaars en het, waar mogelijk in dialoog, informeren van patiënten en hun directe omgeving over het onderwerp Pijn bij Kanker.

Wij dragen bij aan het doel van deze stichting om de bestrijding van zowel de fysieke pijn van patiënten met kanker als de emotionele pijnbeleving van patiënt en betrokkenen te verbeteren.

logospbk